Vračilo blaga

V 14 dneh od prevzema blaga lahko sporočite, da odstopate od pogodbe iz katerega koli razloga. Rok začne teči en dan po datumu prevzema blaga. Pri tem velja, da če rok poteče na nedeloven dan, se ta podaljša do naslednjega delovnega dne.

Pred pošiljanjem blaga je potrebno poslati sporočilo o odstopu od pogodbe z e-pošto in pri tem navesti vaše podatke in podatke o vrnjenem blagu.

Vrnitev naročenega blaga v roku 14 dni od prejema je enakovredna sporočilu o odstopu od pogodbe.

Blago nam je potrebno vrniti najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa) in priložiti račun. Prejeto blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bili za to krivi vi.

Blaga, za katerega ste se odločili, da ga vrnete, se ne sme uporabljati. Pravica do odstopa od pogodbe velja samo za pregled blaga, ne pa za njegovo uporabo (pojasnilo tržnega inšpektorata). Napihljivih izdelkov se ne sme napihniti, saj jih nato ni več mogoče povrniti v originalno stanje in niso primerni za prodajo kot novi.

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe, vendar pa se rok lahko podaljša, če v tem času še nismo prejeli vrnjenega blaga ali dokaza, da ste ga poslali nazaj.

Edini strošek, ki vas bremeni v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga ter v primeru, ko vrnjeni izdelki niso nepoškodovani in v nespremenjeni količini, tudi ustrezna odškodnina, katera bo z zapisnikom ocenjena ob vračilu. Odškodnina za znižano vrednost izdelka znaša:

- v primeru, da je originalna embalaža izdelka poškodovana ali nepopolna, najmanj 15% vrednosti izdelka, vendar ne manj kot 20,00 EUR,
- v primeru vidne uporabe izdelka (vidne manjše poškodbe oziroma spremembe na izdelku) najmanj 25% vrednosti kupnine, oziroma več, če gre za okvare, odrgnine ali druge na izdelku trajno vidne posledice uporabe; tovrstnih poškodb, ki jih niste prijavili takoj po prevzemu izdelka in pred odstranitvijo zaščitnih folij, proizvajalci ne priznavajo kot okvaro na izdelku.

Pozor!

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo.

Pri nakupu v naši ali drugi pooblaščeni trgovini po oddaji prednaročila preko spleta ne gre za sklenitev pogodbe na daljavo.

Vaše zahtevke za vračilo blaga bomo v navedenih in drugih podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji. Prosimo, da upoštevate, da v teh primerih lahko omogočimo le zamenjavo z drugimi izdelki po vaši izbiri, kupnine pa ne vračamo.

Postopek vračila

- ko vračate artikle, morate priložiti kopijo računa,
- naslov za pošiljanje je:

- priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke in da artikle ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite originalno embalažo oziroma drugo ustrezno varno embalažo).

Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj.

Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Obravnava poškodovanih pošiljk

Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, prejeto blago preglejte takoj in ob prisotnosti dostavljalca. Vse kasnejše reklamacije glede poškodb blaga ali prevzete količine prevozniki upoštevajo le izjemoma in jih tudi naše podjetje ne more rešiti ali upoštevati. Zaželjeno je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom. Kasneje lahko na podlagi številke pošiljke podate reklamacijo pri dostavni službi GLS Slovenia, Oddelku za podporo uporabnikom. Oddelek za podporo uporabnikom reklamacije obravnava v nekaj dneh, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema reklamacije in na prejeto reklamacijo pisno odgovori.

V kolikor GLS Slovenia na prejeto reklamacijo ne odgovori, ali pa niste zadovoljni z odgovorom se lahko v 60. dneh od prejetja odgovora obrnete na Urad za varstvo potrošnikov Slovenije.